Ledige stilling: Redaktør for Bok og Bibliotek – Takk for innsatsen Chris!

Redaktørstillingen i Bok og Bibliotek er ledig. Chris Erichsen trekker seg fra stillingen etter 6 år i redaktørstolen. Grunnen får du vite i et intervju på Bok og Biblioteks nettsider.

Chris har livet opp i bibliotekmiljøet og fått Bok og Bibliotek opp et par nivå både på innhold og utforming. Han har turd å være kontroversiell, være en utfordrer og ikke minst være en utenforstående som etterhvert har kommet på innsiden uten å miste sitt skarpe blikk. Chris har som redaktør vært en djevelens advokat i en sektor som stadig er i fare for å bli en menighet. At han nå selv ønsker å tre tilbake fra en utsatt post er forståelig. Konflikter og uenighet om Bok og Biblioteks plassering og rolle har vært en tøff belastning, og selv om undertegnede har vært for etableringen av ABM-media, så har jeg også hatt forståelse for Chris’ frustrasjon over hvordan prosessen har foregått.

Nå er snart en epoke i norsk bibliotekpressehistorie over og vi kan gratulere Chris med VEL BLÅST og godt arbeid. Takk for innsatsen for å få inn nye perspektiv og sunn motstand i en alt for homogen sektor! Jeg gleder meg til å se resultatet av hva du måtte finne på videre og takker for godt samarbeid, ikke minst fordi Chris turde å ta i bruk denne bloggen som bidragsyter i et trykt tidsskrift flere å før resten av pressen forsto hva blogger var.

Thomas

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *