Hindrar pappersboken spridning av litteratur? « bibl.se

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med diskusjonen om “the 100 $ laptop” prosjektet er om papirboken er en hindring for spredning av litteratur ettersom spredning av e-bøker ville være så utrolig mye mer effektiv, og forhåpentligvis kostnadsbesparende. I et innlegg på bloggen bibl.se blir spørsmålet tatt opp: Hindrar pappersboken spridning av litteratur?

Min umiddelbare reaksjon er den gode gamle: men hvorfor ikke begge deler? Ja takk, det er flott med bærbare PCer til alle i hele verden, det er flott med e-bøker som kan distribueres uten kostnad og som gir barn i utviklingsland tilgang til lærebøker og andre læringsmuligheter.

MEN er det en realitet at dette løser mange av de problemene som hindrer utvikling i verdens fattigste land idag? Alle er enige i at utdanning er en viktig del av løsningen for de fattige landene, men det er store mangler i den nåværende strategien. F.eks. hvor skal lærebøkene og læremidlene komme fra? Det er tvilsomt at utviklingsland har ressursene til å sette igang egenproduksjon, og da ender vi opp med en ny utdanningskolonialisering hvor barna lærer mer om kongerekken i Storbritannia enn viktige historiske hendelser i eget land og region. Industrilandenes ideologier og underliggende sosiale antakelser og strukturer vil sannsynligvis bli formidlet og tatt opp i land som kanskje har større behov for styrking av egen identitet og kultur. Den kulturelle overkjøringen som dette har et stort potensiale til å bli er en ny form for kolonialisering som kan være vel så ille som den som ble avviklet for 50 år siden. Papirbøkene løser ikke dette problemet på noen måte, et flertall av bøkene også i utviklingsland er produsert i industriland og reflekterer det samme problemet, men det finnes en lokal bokindustri i de fattige regionene og papirbokproduksjon har mange fordeler når det gjelder produksjon, distribusjon, tilgjengelighet og lokal tilknytning som ennå ikke eksisterer for e-bøker og e-læremidler. Så utviklingen av lokale læremidler må på plass parallellt med utrullingen av de billige bærbare PCene. Det har jeg ikke sett noe til hos Negroponte & Co.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *