Month: September 2006

Ledige stilling: Redaktør for Bok og Bibliotek – Takk for innsatsen Chris!

Redaktørstillingen i Bok og Bibliotek er ledig. Chris Erichsen trekker seg fra stillingen etter 6 år i redaktørstolen. Grunnen får du vite i et intervju på Bok og Biblioteks nettsider.

Chris har livet opp i bibliotekmiljøet og fått Bok og Bibliotek opp et par nivå både på innhold og utforming. Han har turd å være kontroversiell, være en utfordrer og ikke minst være en utenforstående som etterhvert har kommet på innsiden uten å miste sitt skarpe blikk. Chris har som redaktør vært en djevelens advokat i en sektor som stadig er i fare for å bli en menighet. At han nå selv ønsker å tre tilbake fra en utsatt post er forståelig. Konflikter og uenighet om Bok og Biblioteks plassering og rolle har vært en tøff belastning, og selv om undertegnede har vært for etableringen av ABM-media, så har jeg også hatt forståelse for Chris’ frustrasjon over hvordan prosessen har foregått.

Nå er snart en epoke i norsk bibliotekpressehistorie over og vi kan gratulere Chris med VEL BLÅST og godt arbeid. Takk for innsatsen for å få inn nye perspektiv og sunn motstand i en alt for homogen sektor! Jeg gleder meg til å se resultatet av hva du måtte finne på videre og takker for godt samarbeid, ikke minst fordi Chris turde å ta i bruk denne bloggen som bidragsyter i et trykt tidsskrift flere å før resten av pressen forsto hva blogger var.

Thomas

Hindrar pappersboken spridning av litteratur? « bibl.se

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med diskusjonen om “the 100 $ laptop” prosjektet er om papirboken er en hindring for spredning av litteratur ettersom spredning av e-bøker ville være så utrolig mye mer effektiv, og forhåpentligvis kostnadsbesparende. I et innlegg på bloggen bibl.se blir spørsmålet tatt opp: Hindrar pappersboken spridning av litteratur?

Min umiddelbare reaksjon er den gode gamle: men hvorfor ikke begge deler? Ja takk, det er flott med bærbare PCer til alle i hele verden, det er flott med e-bøker som kan distribueres uten kostnad og som gir barn i utviklingsland tilgang til lærebøker og andre læringsmuligheter.

MEN er det en realitet at dette løser mange av de problemene som hindrer utvikling i verdens fattigste land idag? Alle er enige i at utdanning er en viktig del av løsningen for de fattige landene, men det er store mangler i den nåværende strategien. F.eks. hvor skal lærebøkene og læremidlene komme fra? Det er tvilsomt at utviklingsland har ressursene til å sette igang egenproduksjon, og da ender vi opp med en ny utdanningskolonialisering hvor barna lærer mer om kongerekken i Storbritannia enn viktige historiske hendelser i eget land og region. Industrilandenes ideologier og underliggende sosiale antakelser og strukturer vil sannsynligvis bli formidlet og tatt opp i land som kanskje har større behov for styrking av egen identitet og kultur. Den kulturelle overkjøringen som dette har et stort potensiale til å bli er en ny form for kolonialisering som kan være vel så ille som den som ble avviklet for 50 år siden. Papirbøkene løser ikke dette problemet på noen måte, et flertall av bøkene også i utviklingsland er produsert i industriland og reflekterer det samme problemet, men det finnes en lokal bokindustri i de fattige regionene og papirbokproduksjon har mange fordeler når det gjelder produksjon, distribusjon, tilgjengelighet og lokal tilknytning som ennå ikke eksisterer for e-bøker og e-læremidler. Så utviklingen av lokale læremidler må på plass parallellt med utrullingen av de billige bærbare PCene. Det har jeg ikke sett noe til hos Negroponte & Co.

Nick Hornby: How to read

Nick Hornby har lenge vært en av mine favorittforfattere. I den engelske avisen Telegraph har han skrevet om det å lese romaner. How to read
er et interessant dykk ned i tankene rundt det å glede seg over det man leser istedet for å føle seg tvunget til å lese trælete litteratur bare fordi “man bør”, noe vi bibliotekarer ofte er ofre for.

Nick Hornby er en som har gitt meg mye leseglede, også når han tar for seg deprimerende tema som selvmord og ensomhet.