Day: June 27, 2006

Exit lånekort?

Prosjektet Nasjonalt Lånekort har fått meg til å tenke på hvordan vi forholder oss til brukerene. Å kreve at lånerene skal ha et kort som de identifiserer seg med er på den ene siden en sikkerhetsforanstaltning, og på den andre siden en belastning på låneren. Det store spørsmålet blir om det er nødvendig med lånekort?

Jeg leste akkurat om skolebibliotek i Storbritannia som bruker fingravtrykkgjenkjenning som identifikasjonsmetode, og flere bibliotek har etterhvert gått over til å bruke adgangskort og studentkort som identifikasjonsmetode istedet for et separat bibliotekkort som uhyre lett blir glemt, forlagt (spesielt inne i bøker som bokmerke) og sikkerhetsnivået er vel ikke det høyeste i vår tid med identitetstyveri og svindel.

Hva med å undersøke andre metoder nå vi nå innfører nasjonalt lånekort? Hva med å bruke metoder som er sikre, har fordelen av å ikke bli mistet og glemt og følger eieren uansett bibliotek. En liten utredning hadde sikkert vært på sin plass.

Thomas