Daily Archives | 5 June, 2006

Noe å tenke på…

Den amerikanske frittgående bibliotekaren (Freerange librarian) Karen Schneider har blogget noen interessante tanker fra en diskusjon med en nyutdannen bibliotekar. Dette er tanker som gjelder like mye her i landet som over dammen. Oversettelsen er min, så bare kikk på originalen om du vil ha det helt korrekt:-) Alle teknologier utvikler seg og dør. Enhver […]