Monthly Archives | June 2006

Exit lånekort?

Prosjektet Nasjonalt Lånekort har fått meg til å tenke på hvordan vi forholder oss til brukerene. Å kreve at lånerene skal ha et kort som de identifiserer seg med er på den ene siden en sikkerhetsforanstaltning, og på den andre siden en belastning på låneren. Det store spørsmålet blir om det er nødvendig med lånekort? Jeg leste akkurat om skolebibliotek i Storbritannia som bruker fingravtrykkgjenkjenning som […]

Noe å tenke på…

Den amerikanske frittgående bibliotekaren (Freerange librarian) Karen Schneider har blogget noen interessante tanker fra en diskusjon med en nyutdannen bibliotekar. Dette er tanker som gjelder like mye her i landet som over dammen. Oversettelsen er min, så bare kikk på originalen om du vil ha det helt korrekt:-) Alle teknologier utvikler seg og dør. Enhver […]