Norsk Digitalt Bibliotek – den nære framtid (eller hva gjør vi mens vi venter på 200 millioner?)

Norsk Digitalt Bibliotek har utgitt en liten og flott plan (PDF) for hva de skal satse på i 2006. Jeg vil kalle planen både optimistisk og realistisk, men ikke minst, offensiv og positiv. Her viser et prosjekt som har vært mer enn sulteforet hvordan man satser med minimale ressurser og allikevel får resultater. Dette smaker strategisk tenkning og jeg håper inderlig at det blir belønnet med rikelige midler i neste års statsbudsjett.

Fokuset i planen er søk i alle bibliotekdatabaser og en felles søkeportal. Begge tiltakene er viktige fundament for den utviklingen vi ser kommer, og det er pinlig at Norge ikke satser ressurser på det som på mange måter har blitt et fundament for en nasjonal bibliotekutviklingsstrategi. Det er et svik fra politisk hold at man ikke satser mer på bibliotek enn man gjør i Norge, og ingen unnskyldninger om at det er kommunene/den enkelte institusjons ansvar holder. Noen grep er nasjonale, og de er det KUN statlige milder og innstats som kan iverksette og drive. Planen til NDB er et godt politisk grep og jeg håper det vil gi resultater.
På den faglige siden er jeg personlig svært uenig i den sentralistiske retningen Norsk Digitalt Bibliotek går. Tiden har på mange måter gått fra en sentral portal og et felles søk, ikke for det, begge vil være nyttige redskap for, nettopp, bibliotekarer, men vil neppe få noen stor betydning for den enkelte innbygger av kongeriket Norge.

Skal bibliotekenes digitale tilbud brukes og være til nytte for den enkelte bruker, må de integreres i den enkelte brukers hverdag og bruksmønster. Det betyr at bibliotekenes tilbud, enten nasjonalt, eller enkeltvis, må finnes i et utall forskjellige former og format som brukeren selv kan velge å integrere i sin digitale hverdag. Biblioteket må tilby søk som kan integreres i RSS-lesere, på selvbestemte vevportaler som Netvibes og i enkle bokser som kan integreres i alle typer nettsider og blogger. Dette er mulig på svært enkelt vis, og for en bedre titt på framtiden vil jeg anbefale LibraryThing, nettstedet som gjør alt det bibliotek burde gjøre.

One comment

  1. Jorunn says:

    Spooky. Jeg satt for ei uke siden og så på Netvibes og tenkte at nesten en sånn samling tjenester er det et digitalt bibliotek burde være, bare bedre 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *