NBFs landsmøte – for oss som ikke kan dra til Trondheim?

Av forskjellige grunner kan jeg ikke delta på bibliotekmøtet i Trondheim, og ei heller på NBFs landsmøte. Dette frustrerer meg bare litt, men har fått meg til å tenke over hvordan NBF drives som medlemsorganisasjon.

Diskusjonen har gått om representasjon og demokrati på Plinius, men fakta har ikke endret seg. Om 500 medlemmer deltar på landsmøtet så er det mye i forhold til hva som er vanlig på et landsmøte med direkte deltakelse, men samtidig er det lite i forhold til den totale medlemsmassen. (For tiden har Norsk Bibliotekforening (NBF) ca 3.200 medlemmer, hvorav ca 2.100 er personlige medlemmer.)

Hvordan kan vi som ikke har anledning til å reise på landsmøtene delta i denne særdeles viktige prosessen? Ny teknologi gir oss noen raske løsninger, som ikke koster så mye heller.
Webcasting av landsmøtet vil gjøre at langt fler kan se og høre hva som skjer og foregår. Ved hjelp av f.eks. Instant Messaging/chat kan mange delta, diskutere og bidra til prosessen på landsmøtet uten å være fysisk tilstede.

Den tekniske delen er svært enkelt å få til i våre dager og et slikt tiltak burde øke deltakelsen og interessen for landsmøtene. Slik jeg ser det bør bibliotekene ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, også på organisasjonsfronten, og da ville en invitasjon til en åpnere elektronisk deltakelse på landsmøtene være et stort skritt framover. Så får vi løse problemet med elektronisk avstemning senere. Uansett ville det gi det store flertall av medlemsmassen som ikke kan delta en anledning til å følge med i hva vår viktigste organisasjon gjør på sitt viktigste møte og høyeste instans.

Jeg ønsker alle deltakerene på Bibliotekmøtet et riktig godt, sosialt og faglig aktivt møte, og ser fram til å høre om alt jeg har gått glipp av når dere blogger om det underveis:-)

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *