Podcast om Bibliotek 2.0

En podcast der bibliotek 2.0 begrepet blir diskutert vidt og bredt har kommet på lufta. Talking with Talis: Introducing the Library 2.0 Gang er den første i det vi håper blir en serie diskusjoner rundt Bibliotek 2.0 med både entusiastiske og kritiske stemmer. Spesielt spennende er det at Michael Casey, mannen som fant på uttrykket “Library 2.0” og Michael Stephens, en av Bibliotek 2.0’s dyktigste foregangsfigurer er med. Undertegnede er også involvert, og lærte mye av denne første diskusjonen.

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *