Hvorfor blogger Fauske bibliotek?

Lasses hjemmeside har stilt spørsmålet hvorfor Fauske bibliotek blogger på Blogger(en kommersiell, men gratis tjeneste), istedet for å installere og drive sin egen instans av f.eks. WordPress eller Movable type. I kommentarene blir dette diskutert og svaret fra Fauske bibliotek er både klargjørende og tydelig.

Gratistjenester som Blogger og etterhvert også WordPress.com gir bibliotek muligheten til å teste blogg som verktøy uten å investere ressurser i det tekniske og i evt. økonomiske investeringer. Nå har det etterhvert dukket opp såpass mange norske bibliotekblogger at vi må si at den tidlige fasen er over, og det er på tide å finne de riktige verktøyene for å håndtere interessen for blogging i bibliotek. Et forslag som har blitt diskutert i en del sammenhenger er nettopp om Norsk Digitalt Bibliotek kunne være værtskap for en norsk bibliotekbloggtjeneste som f.eks. ligner på wordpress.com.

Jeg ser en god del gode og viktige fordeler med en slik løsning. Ikke minst fordi vi under wordpress sin Open Source lisens kan sørger for at bloggene som produserer blir norske. WordPress er enkelt, for ikke å si elegant, lett å lære og vedlikeholdet er også enkelt. At norske bibliotek bruker Open Source i fellesskap er også et viktig signal til omverdenen. Jeg foreslår at det snarest opprettes en “bibliotekblogg.no”. Utfordringen oversendes heved for n’te gang til ABM-utvikling og Norsk Digitalt Bibliotek.

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *