Month: February 2006

Google søker i nasjonalbibliografier

I Googles egen blogg finner vi idag et innlegg om hvordan Google Scholar nå inkluderer søk i nasjonalbibliotekene i Ungarn, Island, Israel, Portugal, Sverige og Sveits.

Skikkelig spennende saker, og et stort steg framover for å gjøre bibliotekenes kataloger mer tilgjengelig og nyttige for brukerene. Når får vi Nasjonalbiblioteket på banen?

Tillegg 22. februar: Har, etter råd i en kommentar fra Magnus Enger, prøvd å få legge til Bibsys, som kommer opp når man søker i Scholar instillinger, men den lar seg ikke legge til. Kan det være at man må tilhøre et Bibsysbibliotek for å få dette til?

Thomas

Fant referansen til denne på Biblioteksbilagan

Podcast om Bibliotek 2.0

En podcast der bibliotek 2.0 begrepet blir diskutert vidt og bredt har kommet på lufta. Talking with Talis: Introducing the Library 2.0 Gang er den første i det vi håper blir en serie diskusjoner rundt Bibliotek 2.0 med både entusiastiske og kritiske stemmer. Spesielt spennende er det at Michael Casey, mannen som fant på uttrykket “Library 2.0” og Michael Stephens, en av Bibliotek 2.0’s dyktigste foregangsfigurer er med. Undertegnede er også involvert, og lærte mye av denne første diskusjonen.

Thomas

Plinius » P 37/06: Enig og tro til Dewey faller?

Nå Tord Høivik tar på seg togaen og skriver på bloggen Plinius er det alltid verdt å lese. Siste innlegg, Plinius » P 37/06: Enig og tro til Dewey faller? er et typisk eksempel på faglig relevans og provoserende innhold. Han stiller utviklingen i USA, der både valg til ledelsen i den amerikanske bibliotekforeningen ALA og selve valgkampen i stadig større grad foregår elektronisk. Både besparende og involverende for forening og medlemmer. Jeg ser fram til å høre svarene og reaksjonene fra både administrasjon og hovedstyre i Norsk Bibliotekforening på Tord sine spørsmål om elektronisk avstemning, portalstrategi og utdanningsprofil.

Det viktigste spørsmålet Tord tar opp er den store bedøvende enigheten som preger norsk bibliotekvirkelighet. Det ser ut til at de mest kontroversielle spørsmål i norsk bibliotekvesen er hvorvidt Steinar Lakså skal få skrive e-post til BibliotekNorge-lista og andre trivielle, men lettfattelige saker. Hvor er portalkontroversen, kampen om hvilken vei bibliotekarutdanningen i Norge skal gå, digitaliseringsdebatten osv? Er det kun de nære ting som opptar oss? Vi lever i en tid da store samfunnsspørsmål får direkte og inndirekte virkning på bibliotekene, WTO, opphavsrett, Web 2.0 og ikke minst trenden til økt bibliotekbruk og mindre utlån i bibliotekene. HVor går vi i forhold til denne utviklingen? Jeg øsker Tord lykke til med å heve nivået på debatten.

Thomas

Prosjektoppgaver om Blogger på bibliotekutdanninen i Oslo

Det ser ut til at flere studenter på Bibliotekutdanningen på Høyskolen i Oslo skal skrive om blogger i sine Batchelor-prosjektoppgaver. Flotte greier, jeg gleder meg til å lese hva de skriver. Det er alltid behov for nye øyne på dette området. En av studentene har startet en oppgaveblogg. hvor hun inviterer til kommentarer og innspill fra alle som ønsker å bidra. Det er svært verdifullt for utviklingen av blogging som fenomen i bibliotekverdene at vi får slike studentoppgaver som analyserer og gir oss bedre kunnskap og innsikt som kan brukes i utviklingen av alle typer bibliotek og bibliotektjenester.

Blogg og bibliotek sier velkommen, og lykke til! Vi kommer til å kommentere og følge denne utviklingen, og om vi får høre om flere studentoppgaveblogger vil vi ta opp og bidra etter beste evnte til disse!

Thomas

Presentasjoner om Bibliotek 2.0 og Bibliotekbyen Bergen

På onsdag holdt jeg to foredrag for NFF Bergen. Det var svært hyggelig, spesielt å se så mange gode kolleger og få litt sosial innsprøytning for meg som er eneste bibliotekar på mitt bibliotek. Jeg lovet forsamlingen å legge ut presentasjonene mine på nettet, og dette gjøres hermed. Jeg har to presentasjoner og legger ut begge som PDF filer. “Blogg, RSS, Wiki og Web 2.0 – kan biblioteka bruke dette til noe fornuftig?” og “Bibliotekbyen Bergen

Thomas

Hvorfor blogger Fauske bibliotek?

Lasses hjemmeside har stilt spørsmålet hvorfor Fauske bibliotek blogger på Blogger(en kommersiell, men gratis tjeneste), istedet for å installere og drive sin egen instans av f.eks. WordPress eller Movable type. I kommentarene blir dette diskutert og svaret fra Fauske bibliotek er både klargjørende og tydelig.

Gratistjenester som Blogger og etterhvert også WordPress.com gir bibliotek muligheten til å teste blogg som verktøy uten å investere ressurser i det tekniske og i evt. økonomiske investeringer. Nå har det etterhvert dukket opp såpass mange norske bibliotekblogger at vi må si at den tidlige fasen er over, og det er på tide å finne de riktige verktøyene for å håndtere interessen for blogging i bibliotek. Et forslag som har blitt diskutert i en del sammenhenger er nettopp om Norsk Digitalt Bibliotek kunne være værtskap for en norsk bibliotekbloggtjeneste som f.eks. ligner på wordpress.com.

Jeg ser en god del gode og viktige fordeler med en slik løsning. Ikke minst fordi vi under wordpress sin Open Source lisens kan sørger for at bloggene som produserer blir norske. WordPress er enkelt, for ikke å si elegant, lett å lære og vedlikeholdet er også enkelt. At norske bibliotek bruker Open Source i fellesskap er også et viktig signal til omverdenen. Jeg foreslår at det snarest opprettes en “bibliotekblogg.no”. Utfordringen oversendes heved for n’te gang til ABM-utvikling og Norsk Digitalt Bibliotek.

Thomas