Virksomme ord

Først, Godt nyttår til alle!

Og så om en ny og spennende database fra Universitetet i Bergen: Virksomme ord. Det er en database med viktige politiske og andre norske taler fra 1814 og til idag, helt fra Christian Fredriks trontale ved grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 11 april 1814. Taler som har vært viktige i kulturen er også med, som flere av Øverlands taler, for eksempel talen om Kristendommen som den tiende landeplage som er meget kjent og historisk viktig.

Databasen springer ut av arbeidet med en bok. Høsten 2005 utkom antologien Virksomme ord. Politiske taler 1814 – 2005. Men en elektronisk utgave med full tekst søkbarhet gjør den mer tilgjengelig som informasjonskilde, og den kan utvides med flere taler etterhvert.

Man kan søke på forfatter, tittel, sted talen ble holdt, årstall eller i fritekst, og den er meget rikholdig. Et søk på ordet Helvete for å se om den hadde noe fra Helvetesdebatten på 50-tallet ga riktig nok ikke noe treff fra denne, men nesten 100 andre taler, en del meget overraskende.

Det står på hjemmesiden at basen aldri vil bli komplett, men med hjelp fra brukerne vil den vokse seg større. Her er et kall til alle bibliotekarer og andre! Så gratulerer til UiB med et spennende bidrag til den elektroniske litteraturen i Norge og for å ha gjort så mye stoff tilgjengelig.

Even

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *