Month: January 2006

Hva kan vi gjøre med et lånekort?

Etableringen av felles nasjonalt lånekort er et stort skritt framover for brukervennlighet og samarbeid mellom bibliotek i Norge (et lappeteppe iflg. Tord Høivik). Mine tanker går nå i retning av å tenke på hvilke funksjoner det vil være naturlig og ønskelig å fylle et slikt lånekort med. Foreløpig ligger funksjonaliteten i kortets strekkode og pin-koden som kortets eier besitter.

Den første utfordringen er selvsagt å gjøre det enkelt å få et slikt lånekort, og at registreringen i forskjellige bibliotek er en svært ubyråkratisk og behagelig affære for de som ønsker å bruke kortet. Ideellt burde låneren selv kunne gå på nettet og sette opp hvilke bibliotek hun ønsker at lånekortet skal gjelde for, og at data, innlemming i lokalt låneregister etc. blir automatisk overført.

Det neste ville være å få en sammenslåing av “Mitt bibliotek” funksjonen slik at man ikke behøver å gå til flere forskjellige biblioteksystem for å sjekke hva man har etc. Dette er selvsagt mest aktuelt der det finns flere bibliotek i nærheten, dvs. de store byene, men etterhvert som vi får flere nettbaserte tilbud ville dette øke i interesse også ut over resten av landet.

Gleder meg til å se hvordan bibliotekene vil ta dette i bruk, og ikke minst hva lånerene sier og forventer etter en tids bruk.

Ny engelskspråklig bibliotekblogg

Jeg har bestemt meg for å starte å blogge på engelsk. Begrunnelsen finner du både på bloggen Librarian 1.5, men også på Tord Høiviks blogg Plinius (som også har flyttet over til WordPress.com, vi gratulerer med denne elegante oppgradering og overgangen til et virkelig flott verktøy). Jeg vil fortsette å blogge på norsk her på Blogg og bibliotek, men når det gjelder Bibliotek 2.0 så vil Librarian 1.5 være stedet. Alle er velkomne til å lese, kommentere og forhåpentligvis la seg inspirere.

Thomas

Fauske med i bibliobloggosfæren!

Fauske bibliotek er nok et av de norske bibliotekene som nå blogger. Gratulerer. Spesielt positivt med denne bloggen er at de har som mål å være en oversikt over Fauskebloggosfæren! Dette er å ta bibliotekets oppgaver alvorlig og gjøre et godt grep! Blogg og bibliotek ønsker velkommen og lykke til. Ellers lurer vi veldig på hvorfor ikke flere fylkesbibliotek har gjort samme grep som Vestfold og erstattet meldingsbladet med en blogg. En lite oppfordring til alle dere som i det siste har sendt ut melding på BibliotekNorgelista om at nytt meldingsblad ligger på nettsidene til fylkesbiblioteket!

Ellers vil Blogg og Bibliotek anbefale alle som vurderer å starte en blogg å se nærmere på WordPress.com som er et svært godt alternativ til Blogger (som også er utmerket!), begge er gratis, lar deg gjøre oppsettet uten noen tekniske kunnskaper og lar deg blogge enkelt og elegant.

Thomas

Google og medisin.

British Medical Journal (BMJ) har en fersk artikkel om “How Google is changing medicine“. Den tar utgangspunkt i at stadig flere pasienter bruker Google som grunnlag for å finne ut mer om egne sykdommer og ofte å finne diagnosen (eller det de tror er en diagnose). BMJ tar opp den tråden og diskturere hva Google gjør, blant annet med vitenskapelig informasjon i Google Scholar og oppfordrer Google til å lage en spesiell portal for medisinsk informasjon.

Som en personlig kommentar vil jeg si at jeg ikke er overbevist om Google er rette til å gjøre noe slikt. Google er basert på automatisert utvelgelse og indeksering, og er det noe sted man trenger menneskelig kvalitetskontroll så er det innen medisinsk informasjon. Det flommer over av kvasimedisin på veven, og databaser som Elseviers Scirus som skal inneholde utvalgte vevsteder er ikke fri for dette, se min kommentar om denne basen.

Men BMJ artikkelen er interessant og viktig og har mange gode referanser til andre artikler og vevsteder, den bør leses og studeres.

Takk til Anita Haukvik som tipset meg om dette.

Even

Virksomme ord

Først, Godt nyttår til alle!

Og så om en ny og spennende database fra Universitetet i Bergen: Virksomme ord. Det er en database med viktige politiske og andre norske taler fra 1814 og til idag, helt fra Christian Fredriks trontale ved grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 11 april 1814. Taler som har vært viktige i kulturen er også med, som flere av Øverlands taler, for eksempel talen om Kristendommen som den tiende landeplage som er meget kjent og historisk viktig.

Databasen springer ut av arbeidet med en bok. Høsten 2005 utkom antologien Virksomme ord. Politiske taler 1814 – 2005. Men en elektronisk utgave med full tekst søkbarhet gjør den mer tilgjengelig som informasjonskilde, og den kan utvides med flere taler etterhvert.

Man kan søke på forfatter, tittel, sted talen ble holdt, årstall eller i fritekst, og den er meget rikholdig. Et søk på ordet Helvete for å se om den hadde noe fra Helvetesdebatten på 50-tallet ga riktig nok ikke noe treff fra denne, men nesten 100 andre taler, en del meget overraskende.

Det står på hjemmesiden at basen aldri vil bli komplett, men med hjelp fra brukerne vil den vokse seg større. Her er et kall til alle bibliotekarer og andre! Så gratulerer til UiB med et spennende bidrag til den elektroniske litteraturen i Norge og for å ha gjort så mye stoff tilgjengelig.

Even