“Nature” ser på Wikipedia

Tidskriftet Nature har laget en raport hvor de sammenlikner vitenskapelige innhold i Wikipedia og Encyclopædia Britannica. De har tatt 50 artikler om samme tema fra hver av leksikaene og sendt til eksperter så de kan vurdere dem mot hverandre. Hovedkonklusjonen er at ingen av dem er perfekte, men det er omtrent like mange unøyaktigheter begge steder. Wikipedia kommer på ingen måte dårlig ut. Totalt fant de 162 mangler og feil i Wikipedia, mot 129 i Britannica. Det var en enighet om at artiklene i Britannica var bedre strukturert og mer lettlest.

Meget interessant resultat!

Even

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *