OCLC med rapport om brukere og bibliotek

OCLC har utgitt en meget stor rapport om brukere og hvordan de oppfatter bibliotekene: “Perceptions of Libraries and Information Resources (2005)“. Den er basert på undersøkelser fra engelskspråklige brukere i fem land: Australia, Canada, India, Singapore, United Kingdom (U.K.) og USA. Den er på over 280 sider og jeg har ikke fått lest den hele og har bare fått set på noen av konklusjonene. En del er opplagte, som at folk som har lånekort bruke biblioteket mer enn de som ikke har det. Andre er mer interessante, som at brukere ikke stoler mer på informasjon de må betale for enn gratis informasjon. De har meget store forventninger til det som er gratis!

Rapporten er gratis og kan lastes ned som PDF filer fra OCLC. Den er oppdelt, og nysgjerrige som vil ha det viktigste (som meg) kan starte med å laste ned konklusjonene. Den kan også kjøpes innbundet for 19 USD.

Even

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *