Monthly Archives | December 2005

Bibliotek 2.0

Jeg har lenge vært på leting etter en ny måte å se på bibliotek 2.0, og ikke minst illustrere forskjellen mellom Bibliotek 2.0 og Bibliotek 1.0. Bibliotek 2.0 handler ikke om teknologi, men mye om holdninger, praksis, samspill og kommunikasjon. Jeg tror at biblioteksfaglig praksis for øyeblikket er et hinder for en åpen utvikling av […]

“Nature” ser på Wikipedia

Tidskriftet Nature har laget en raport hvor de sammenlikner vitenskapelige innhold i Wikipedia og Encyclopædia Britannica. De har tatt 50 artikler om samme tema fra hver av leksikaene og sendt til eksperter så de kan vurdere dem mot hverandre. Hovedkonklusjonen er at ingen av dem er perfekte, men det er omtrent like mange unøyaktigheter begge […]

OCLC med rapport om brukere og bibliotek

OCLC har utgitt en meget stor rapport om brukere og hvordan de oppfatter bibliotekene: “Perceptions of Libraries and Information Resources (2005)“. Den er basert på undersøkelser fra engelskspråklige brukere i fem land: Australia, Canada, India, Singapore, United Kingdom (U.K.) og USA. Den er på over 280 sider og jeg har ikke fått lest den hele […]

Samarbeid med Google?

+ = SANT! På Norsk bibliotekforenings nyhetsside har det dukket opp en spennende sak: Google scholar som dansk bibliotekportal! Saken dreier seg først og fremst om at danskene ønsker å utvikle et samarbeid med google slik at google scholar kan bli en inngangsportal til danske informasjonsressurser og danske biblioteks egne kataloger og ressurser. Jeg synes […]