Month: December 2005

Bibliotek 2.0

Jeg har lenge vært på leting etter en ny måte å se på bibliotek 2.0, og ikke minst illustrere forskjellen mellom Bibliotek 2.0 og Bibliotek 1.0. Bibliotek 2.0 handler ikke om teknologi, men mye om holdninger, praksis, samspill og kommunikasjon. Jeg tror at biblioteksfaglig praksis for øyeblikket er et hinder for en åpen utvikling av bibliotekene. Eksempler på dette er ABM-utviklings scenarioprosess og OCLCs perceptions of libraries and information resources. Jeg har forsøk å illustrere forskjellen mellom Bibliotek 1.0 og 2.0 i et diagram. Jeg tar gjerne imot kommentarer og forslag til forbedringer på denne måten å tenke på.

Hovedfokus i dette diagrammet er å vise at brukeren må være i sentrum, og hvilke elementer jeg tror er de viktigste påvirksningsfaktorer i bibliotekenes utvikling. Jeg ønsket også å vise hvordan bibliotekfaglig praksis skal være underordnet de andre faktorene som påvirker bibliotek. Et annet sentralt element er den gjensidige påvirksnignskraften mellom bruker og andre element.

Denne illustrasjonen er et forsøk på å vise hvordan bibliotek har vokst fram som rigide strukturer det er vanskelig å nå inn til kjernefunksjonene for å drive påvirkning. Og hvordan bibliotekfaglig praksis faktisk er det største enkelthinderet for fleksibilitet og uvikling påvirket av faktorer utenfor biblioteket.

Thomas
Bibliotekar 1.5

“Nature” ser på Wikipedia

Tidskriftet Nature har laget en raport hvor de sammenlikner vitenskapelige innhold i Wikipedia og Encyclopædia Britannica. De har tatt 50 artikler om samme tema fra hver av leksikaene og sendt til eksperter så de kan vurdere dem mot hverandre. Hovedkonklusjonen er at ingen av dem er perfekte, men det er omtrent like mange unøyaktigheter begge steder. Wikipedia kommer på ingen måte dårlig ut. Totalt fant de 162 mangler og feil i Wikipedia, mot 129 i Britannica. Det var en enighet om at artiklene i Britannica var bedre strukturert og mer lettlest.

Meget interessant resultat!

Even

OCLC med rapport om brukere og bibliotek

OCLC har utgitt en meget stor rapport om brukere og hvordan de oppfatter bibliotekene: “Perceptions of Libraries and Information Resources (2005)“. Den er basert på undersøkelser fra engelskspråklige brukere i fem land: Australia, Canada, India, Singapore, United Kingdom (U.K.) og USA. Den er på over 280 sider og jeg har ikke fått lest den hele og har bare fått set på noen av konklusjonene. En del er opplagte, som at folk som har lånekort bruke biblioteket mer enn de som ikke har det. Andre er mer interessante, som at brukere ikke stoler mer på informasjon de må betale for enn gratis informasjon. De har meget store forventninger til det som er gratis!

Rapporten er gratis og kan lastes ned som PDF filer fra OCLC. Den er oppdelt, og nysgjerrige som vil ha det viktigste (som meg) kan starte med å laste ned konklusjonene. Den kan også kjøpes innbundet for 19 USD.

Even

Samarbeid med Google?

Google Scholar
+
Norsk digitalt bibliotek
=
SANT!

Norsk bibliotekforenings nyhetsside har det dukket opp en spennende sak: Google scholar som dansk bibliotekportal! Saken dreier seg først og fremst om at danskene ønsker å utvikle et samarbeid med google slik at google scholar kan bli en inngangsportal til danske informasjonsressurser og danske biblioteks egne kataloger og ressurser.
Jeg synes ideen er svært god! Det er en løsning som både bruker googles posisjon i markedet til å skape økt eksponering for bibliotekenes ressurser, men også for googles del betyr økt kvalitet på en tjeneste som allerede er svært populær i akademiske miljø. Og tenk så mye arbeid og utvikling vi slipper å gjøre selv! Med den sulteforingen av bibliotekutvikling som nå pågår på statlig nivå er det slike løsninger som må til for å få utnyttet verdien av det enorme arbeidet som utføres på alle typer bibliotek. Redaktøren på NBFs sider, Anders Ericson inviterer til debatt, og jeg støtter det på det sterkeste! Si din mening om samarbeid med Google er en unik mulighet for å utvikle og utnytte bibliotekressurser, eller en pakt med djevelen som vil føre til bibliotekenes undergang og fall!

Thomas