Month: November 2005

Brobyggergenerasjonen

I en artikkel i Library Journal skriver Rachel Singer Gordon om forholdet mellom de tre dominierende generasjonene i amerikansk bibliotekvesen, boomers, GenX og Millenials. Oversatt til norsk ville vi vel kalle det 68-erne, generasjon X og “de unge”. 68-erne er de som i dag styrer norsk bibliotekvesen, de innehar de ledende stillingene, og mellomlederstillingene. Generasjon X er de som har jobbet i bibliotek mellom 7 og 15 år. De yngre er den generasjonen som aldri har levd i en verden uten mobiltelefoner, PCer og internett. Gordon ser at det bygger seg opp til en kulturkollisjon mellom de eldste og yngste som GenXere kan være med å bygge en bro over. 68-erne er til en stor grad mistenksommme i forhold til ny teknologi, de er motvillige i innføring og bruk av nye verktøy i bibliotekfaglig sammenheng og ikke minst har de en manglende forståelse for hvordan teknologien vil påvirke bibliotekenes utvikling. Et godt eksempel på dette er scenarioarbeidet som gjøres i forbindelse med bibliotekutredningen. Tord Høivik (en 68-er med definitivt ungt sinn) påpeker svakhetene med selve prosessen. Norsk Bibliotekforening svarer med å se på bibliotekutredningen med wiki-øyne også et eksempel på at 68-ere tør å tenke ungt, men det er unntakene. Den store massen av 68-ere ligger som et lokk på bibliotekutvikling og utprøving her i landet, som i USA. Yngre krefter forsvinner fra faget og ser seg om etter utviklingsmuligheter andre steder, og IKT-bransjen suger de ivrig opp, kompetansen er det behov for! Her er det GenX kommer inn som en mulig brobygger. GenX har vært unge i et tradisjonelt bibliotekvesen (jeg har også “støpt ned katalogkort i en kortkatalog”), men har vært unge nok, og åpne nok til å ta fordelene og usikkerheten som ny teknologi bringer med seg inn i sitt faglige virke. Det er ikke tilfeldig at et stort flertall av IKT-bibliotekarene er GenX-ere. De fungerer mye som tolker mellom IKT-folk og 68-erne. Jeg håper alle GenX-bibliotekarer føler ansvaret og arbeider aktivt for å bygge broer mellom nettopp en ledelse som vi må regne med sitter noen år til, og de unge fremadstormende vi trenger for å fortsette å være relevante for våre brukere og det samfunnet vi er en del av.

Thomas

Vi har 5 år på oss!

I avdelingen for “satt på spissen” kan jeg i dag henvise til en liten løpende debatt på nettsiden til The digital librarian, der et innlegg om at ny teknologi gir bibliotekene 5 år på å tilpasse seg ellers blir de akterutseilt, avlegs og irrelevante for samfunnet. Grunnen til dette finner vi i utviklingen av følgende teknologiske nyvinninger (ingen av dem er realisert ennå på annet enn forsøksstadiet)

– Elektronisk papir

– Bærbar PC til under 700 kr.

– Google print og lignende prosjekt

– Nettbaserte kontorapplikasjoner

Det er gøy når folk setter saker på spissen og tvinger oss til virkelig å rette hodet opp og se framtiden i øynene. Stemmer dette med det virkelighetsbildet vi har selv, er det ting som tyder på at bibliotek i alle former, farger og varianter vil bli avlegs på grunn av de fire teknologiske potensielle nyvinningene som er skissert ovenfor? For å sitere stemmen på “Hallo i uken”: NEPPE! Alle nyvinninger representerer utfordringer, også for bibliotek, noen ønsker at bibliotekene skal være i forkant og til og med styre utviklingen, andre holder igjen og venter til teknologien

Artikler i Bibliotekforum og Bok og Bibliotek

Jeg håper dere tilgir meg litt egenreklame her. De siste åreme har jeg skrevet i Bibliotekforum og Bok og Biliotek. En del tilbakemeldinger tyder også på at de blir lest. Takk for dem! Jeg har laget en liten side med oversikt over artiklene og lenker til dem, adressen er http://home.broadpark.no/~evflood/artikler.html Håper noen kan ha nytte av den.

Even