Etikk og verdidebatt

På Norsk Bibliotekforenings (NBF) kontaktmøte har debatten gått høyt om både bibliotekutredning (mange av resultatene fra gruppediskusjonene har dukket opp på wikien allerede), organisasjonsstrategi og ikke minst etiske retningslinjer. Som kommentert før på denne bloggen er det mangt som kan sies om disse retningslinjene, og mye ble sagt på kontaktmøtet. Representantene for de forskjellige fagforeningene, som var med på møtet, var svært aktive, og spesielt var de opptatt av at retningslinjene måtte dekke alle som jobbet i bibliotek, og ikke bare bibliotekarer. Bibliotekarforbundet, som allerede har vedtatt sine yrkesetiske retningslinjer tok opp et viktig spørsmål om hvem som skal vedta retningslinjene og hvem de skal forplikte. Andre tok opp konflikten mellom lojalitet til bibliotekeier og ytringsfrihet, og atter andre tok opp mangelen på fokus på service. Her er det grunnlag for en vid og spennende videre debatt. Retningslinjene vil bli fremmet på NBFs landsmøte i Trondheim i april 2006, så her er det bare å hive seg på debatten om man har noen meninger, og det mistenker jeg at det er det mange som har.

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *