Bibliotek, bibliotekansatte og etikk

Norsk bibliotekforening (NBF)har publisert et utkast til etiske retningslinjer for bibliotekarer.(OBS! Word-dokument!). Det har allerede blitt påpekt at NBF faktisk har en bredere medlemsmasse og at de etiske retningslinjene burde være for alle bibliotekansatte. Ellers vil jeg berømme utvalget som har jobbet med å få fram disse retningslinjene. Her har det vært tenkt godt, bredt og dypt. Gratulerer med et flott resultat som jeg håper gir grunnlag for mange diskusjoner på lunsjrom rundt om i bibliotekene.

Her er forslaget til retningslinjer:
1 – Bibliotekarer skal arbeide for og utvikle gode tjenester og samlinger i samsvar med de mål som gjelder for virksomheten man jobber i.
2 – Bibliotekarer skal vedlikeholde og fornye sine faglige kunnskaper.
3 – Bibliotekarer skal opptre uavhengig i forhold til leverandører av varer og tjenester.
4 – Bibliotekarer skal opptre uavhengig i forhold til press fra individer, grupper og organisasjoner.
5 – Bibliotekarens ytringsfrihet innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet, er viktig.
6 – Bibliotekarer skal arbeide for å gjøre brukerens tilgang til informasjon og litteratur best mulig uten å sensurere lovlig materiale.
7 – Bibliotekarer skal arbeide for å sikre sine brukere likeverdig tilgang til informasjon og kulturelle ytringer, uavhengig av kjønn, etnisk tilknytning, nasjonalitet, sosial status, religion, politisk tilknytning, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og alder.
8 – Bibliotekarer skal sikre at brukerens litteratur- og informasjonsbehov behandles konfidensielt.

YOWSA! Dette er skarp ammunisjon! Jeg må innrømme at jeg virkelig digger det at her ligger det sprengstoff for alle som ønsker å stille biblioteksvesenet til veggs. Kan vi si med hånden på hjertet at vi lever opp til disse retningslinjene? Eller kanskje like viktig, er dette de viktigste emneområdene for etiske dilemma i biblioteksvesenet?

Noen kommentarer:
Punkt 5 ser veldig anderledes ut enn de andre. Her står det at bibliotekarers ytringsfrihet ER viktig. Ikke at bibliotekarer SKAL. Det må da kunne formuleres bedre enn dette? F.eks. Bibliotekarer har plikt til å si fra både innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet. Yttringsfriheten er vel nokså greit lovfestet her i landet, men dette punktet gjelder vel først og fremst kampen mot virksomhetsmunnkurver som ser ut til å dukke opp både her og der i kommuner og andre organisasjoner som har bibliotek. Jeg har mer tro på en klarere formulering rett og slett fordi dette uansett er konfliktmateriale, og om det blir stående slik det er, så kan virksomhetsledere si at “Ja, vi synes ytringsfrihet er viktig, men i denne saken…”. Da blir det vanskeligere å argumentere mot vår plikt til å si fra. OG det synes jeg faktisk at vi har.

Punkt 6. ser også litt underlig ut. Skal arbeide for… best mulig… uten å sensurere lovlig materiale. Har vi LOV til å sensurere lovlig materiale? At vi ikke kjøper tilgang er en ting, men aktivt sensurere? Jeg har et forslag til en liten revidering: Bibliotekarer skal arbeide mot sensur av lovlig materiale og arbeide for å gjøre brukerens tilgang til informasjon og litteratur best mulig. Da får vi også på plass kampen mot sensur generelt, en etisk dimensjonen jeg føler mangler i de etiske retningslinjene slik de nå står.

Jeg vil igjen takke arbeidsgruppa som har fått fram de etiske retningslinjene og ser fram til en fruktbar og sprelsk debatt.

Thomas

P.S. Jeg skulle nok ønske at retningslinjene ble publisert i et åpnere format en Microsoft Word. Hva med å få med noe om åpne format i etiske retningslinjer? Det er en kamparena bibliotekarene er svært velkomne på. OG vil ville markere oss for de som trenger det mest. Forslag til endring av retningslinje nr. 3: Bibliotekarer skal opptre uavhengig i forhold til leverandører av varer ogtjenester og arbeide for bruk av åpne format i bibliotekets virksomhet.

One comment

  1. Elin says:

    Jeg er veldig enig i det du sier helt til slutt om åpne format. De glemmer visst at ikke alle sitter med MS Office.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *