Bibliotekarer uten grenser!

Librarians without borders
Organisasjonen Librarians without borders ble stiftet tidligere i år. Formålet er å støtte utviklingsland med bibliotek- og informasjonstjenester. Alt fra innsamling av bøker og penger til oppbygging av hele bibliotek. Kanskje vi får se bibliotekarer som reiser inn i konfliktområder og bruker informasjon til å forebygge urettferdighet og nød som forårsakes av feil- og manglende informasjon?

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>