Elsevier i våpenindustri?

I siste hefte av det kjente tidsskriftet “Lancet” som eies av Elsevier er det et brev og en leder hvor Elsevier anklages for å støtte våpenindustrien. Brevet er så vidt jeg kan se ikke online. Spesifikt går saken ut på at Elsevier via underselskapet Spearhead Exhibitions organiserer messer med våpenindustri, for eksempel Defence Systems & Equipment international. Lenke til svar fra Elsevier er etter Lancets lederartikkel og mye mer om saken er på bloggen
Idiolect, se spesielt innleggene 8 og 9 september.

Even

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *