Ny blogg fra bibliotekstudent

Kari Frodesen som studerer ved JBI i Oslo har startet en blogg, Opp Amaryllis!, hvor hun blandt annet kommenterer debattmøtet om byrådets bibliotekmelding. Et godt anslag og en velkommen blomst i den norske bibliotekblogghagen. Jeg håper det kommer mange bibliotekstudentblogger. Studentene er gode indikatorer på hva som rører seg i bibliotekvesenet i den forstand at de stiller spørsmål som vi godt innsosialiserte ikke spør. Lykke till Kari!

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *