Day: June 1, 2003

ERIC i fare

Bush den Mindre står ikke bare ansvarlig for rasering av nasjonalbibliotek i austerlanda. Nå vil administrasjonen hans også kutte ned på og sensurere sentrale kunnskapsressurser i sitt eget utvalgte land! Det er intet mindre enn databasen og tjenesten ERIC – Educational Resources Information Center – som nå står for fall, praktisk talt. Denne kjente og kjære tjenesten for hundrevis av norske bibliotekarer, særlig ved lærerhøgskolene, skal “omstruktureres” sånn at diverse fagredaksjoner legges ned og muligheten til hjelp og rettleiing via e-post forvinne. I tillegg, skriver en motaksjon som er i gang, skal innførslene i basen fra nå av begrenses til ei forhåndsgodkjent liste med konferanser, tidsskrift og organisasjoner! Vi visste det jo: Pedagoger er noe av det farligste som fins! De skal faen ikke få ødelegge “our children”! Leve Texas!