Monthly Archives | March 2003

Ona fyr – om å fortelle den gode historien

Å følge med på biblioteknorge-e-postlisten er alltid interessant. Det ser ut til at den siste ukes diskusjon om profesjonell etikk og inkludering/eskludering av meninger har satt en del sinn i kok. Veldig bra, derimot blir jeg litt rødere i toppen over den nedslåtte “nå går alt så mye verre” holdningen som jeg ser i forbindelse […]