Monthly Archives | September 2002

Bokens framtid av Clifford Lynch

I artikkelen The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World skriver Clifford Lynch blant annet om forskjellen på digitale bøker og e-bøker. Han tegner et bilde av hvordan han oppfatter bokas framtid, der opphavsrett selvfølgelig spiller en stor rolle. Han har dessuten viet et eget kapittel til bibliotekets stilling i […]