Monthly Archives | July 2002

Gateshead library

Biblioteket i Gateshead i England sier de har landets eneste weblog beregna på publikum. Som man ser gir de relativt fyldige presentasjoner av gode lenker fra fjern og nær. Blir man (hvemsomhelst) medlem av bloggen får man mailer om oppdateringer og man får anledning til å diskutere eller kommentere og utfylle informasjon på bloggen og […]