Month: July 2002

Gateshead library

Biblioteket i Gateshead i England sier de har landets eneste weblog beregna på publikum. Som man ser gir de relativt fyldige presentasjoner av gode lenker fra fjern og nær. Blir man (hvemsomhelst) medlem av bloggen får man mailer om oppdateringer og man får anledning til å diskutere eller kommentere og utfylle informasjon på bloggen og kan man skrive nye meldinger. Dette kan jo være verdifullt, men det kan jo også utvanne bibliotekets kvalitet og gode rykte… Fra bloggen kan man sjølsagt også få tilgang til bibliotekets øvrige vevtjenester.

Anders Ericson, frilanser