Month: May 2002

Handheld librarian

En spennende blogg for bibliotekarer: Handheld librarian tar opp problemstillingen rundt små håndholdte datamaskiner og deres funksjon og effekt i/på bibliotek. Jeg mener bibliotekene må se denne utviklingen i øynene, og legge opp til at det i framtiden vil bli et langt større krav om å levere tjenester tilpasset små datamaskiner. Hvordan og hvor er mindre viktig enn hvorfor? Trådløsutviklingen ser ut til å skyte fart, men hvilke standarder som vil være best er ennå et ubesvart spørsmål. Alle ønsker å vente til vi har en klar vinner (hvem har en nedstøvet Beta videospiller stående i kjelleren?)