Month: April 2002

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk selskap

Sist fredag oppdaget jeg til min glede at det eksisterer noe så interessant og spennende som et Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap! Etter at jeg tok Bibliotekhistorie som fag ved University of Kentucky så har jeg ment at kunnskap om bibliotekhistorie er helt grunnleggende for forståelsen av bibliotek og hvordan de utvikler seg. Så for å kunne være med på utviklingen av framtidens bibliotek må man ha en god forståelse av hvordan vi havnet der vi er og hvilke tanker som ligger bak dagens bibliotek.

Open Directory Project

Som man roper i skogen får man granbar i kjeften… ODP eller Open Directory Project er nettopp et forsøk på å systematisere og delevis katalogisere nettet. Her jobbes det aktivt med å lage gode oversikter til gode ressurser. Dette er et av de beste forsøkene jeg har sett til nå. Bare det at de både er engelskspråklige og har en egen norsk seksjon viser at de jobber seriøst. Min personlige sans for det åpne samfunn og åpen kilde (open source) gjør at jeg jubler over denne innsatsen. En oppfordring til alle bibliotek der ute i verden: Bli med på OPD og la bibliotekarverdier og kunnskaper være med på å sikre kvaliteten på et nyttig verktøy!